Làm thế nào để sử dụng sơ đồ con rùa

Sơ đồ con rùa được giới thiệu lần đầu tiên bởi Philip Crosby. Bảng quy trình của Crosby được xây dựng dựa trên sơ đồ SIPOC truyền thống (nhà cung cấp, đầu vào, quy trình, đầu ra, khách hàng) bằng cách thêm các yêu cầu về quy trình cho đầu vào và đầu ra cũng như đào tạo, thiết bị và quy trình (tài liệu).

Sơ đồ con rùa là một công cụ hiệu quả để các doanh nghiệp sử dụng vì chúng giúp các nhà quản lý thực hiện lại các bước và xem xét tất cả các quy trình. Các sơ đồ này giúp cả người quản lý và nhân viên hiểu các quy trình liên quan đến nhau trong một tổ chức. Sơ đồ rùa cũng có thể xác định các khoảng trống trong cấu trúc tổ chức.

Sơ đồ con rùa được yêu cầu theo ISO 9001:2015?

Khoản 4.1 của ISO 9001 nêu rõ:

Tổ chức phải xác định các quy trình cần thiết cho QMS (Quality management system – hệ thống quản lý chất lượng) và ứng dụng của chúng trong toàn tổ chức, xác định trình tự và sự tương tác của các quy trình này.

Mặc dù sơ đồ con rùa không được yêu cầu theo ISO 9001, nhưng chúng có thể giúp các nhà quản lý và lực lượng lao động hiểu rõ hơn về quy trình. Sơ đồ rùa có thể giúp một tổ chức đáp ứng các yêu cầu để xác định và quản lý các quy trình được liên kết với nhau cho phép chuyển đổi đầu vào và đầu ra

chuyển đổi giữa sơ đồ con rùa và quy trình iso

Làm thế nào để sử dụng sơ đồ con rùa?

Có một cách dễ dàng hơn để nhớ các bộ phận của sơ đồ con rùa là các từ viết tắt “SIPOC”. Các từ này viết tắt từ Suppliers (nhà cung cấp), Inputs (đầu vào), Processes (quy trình), Outputs (đầu ra), and Customers (khách hàng).

cách thực hiện sơ đồ con rùa

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp của bạn là ai? Danh sách các nhà cung cấp, nhà thầy, nhân viên,..

Đầu vào

Đầu vào của bạn là gì? Danh sách nguyên vật liệu, thiết bị, thông tin, tài liệu, yêu cầu,…

Làm thế nào để bạn có được đầu vào? Danh sách phương pháp, yêu cầu, nguyên tắc, quy trình chuẩn, hướng dẫn,..

Quy trình

Các bước để thực hiện quy trình của bạn là gì? Liệt kê các bước tăng giá trị. Quy trình phải liên quan đến các nhân viên và phòng ban trong tổ chức của bạn.

Quy trình hỗ trợ của bạn là gì? Liệt kê tất cả các quy trình liên quan hỗ trợ quy trình chính, bao gồm nguyên liệu, quy trình, giới thiệu, phương pháp,…

Đầu ra

Sản phẩm của bạn là gì? Liệt kê sản phẩm hoặc dịch vụ

Làm thế nào để đo lường đầu ra? Liệt kê chỉ số KPIs, Pis, làm thế nào để đo lường thành công, bằng cách nào để phân tích,…

Khách hàng

Khách hàng của bạn là ai? Liệt kê khách hàng và các nhóm khách hàng

Kì vọng

Cuối cùng, kì vọng của bạn là gì? Liệt kê các yêu cầu và kì vọng của khách hàng

Tạo sơ đồ con rùa dựa trên doanh nghiệp của bạn có thể giúp xác định các phương pháp để cải thiện. Có một chuyên gia hướng dẫn bạn thông qua việc tạo mộ sơ đồ rùa cho tổ chức của bạn là cực kỳ có lợi.

Theo Rick Bickerstaff

Đánh giá bài viết

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên

0919 036 365

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN